Universiti Malaysia Pahang  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Malaysia Pahang sangat menarik dan membuatkan pengguna tidak bosan ini keranaweb ini juga turutmenggunakan saiz tulisan text yang sesuai selain penggunaan gabungan warna antarawarna biru dan juga hitam bagi tulisan text.Disebelah atas terdapat lini-link mengenai UMP.Selain itu jga disediakan kemudahan dwibahasa untuk pengguna memilih bahasa apa yang dikehendaki dan memudahkanpengguna.

Dibawah link UMP terdapat banner yang menarik untuk dilihat dan ia berkait UMP atau ciri-ciri UMPyang menampakkan kelainan berbanding dengan laman web IPTA-IPTA lain.Kemudahan enjin carian jugadisediakan untuk kemudahan pengguna untuk mencari tentang UMP.laman web ini juga menyediakan link yang lebih spesifik di sebelah kiridan kanan.Sebagai contoh,di sebelah kiri disediakan link untukbahagian pengenalan,akademik,navigasi dan pengumuman.

Selain itu,susunan bahan dan kandungan dibahagikan mengikut tajuk supaya tidakkelihatan bercampuraduk.Maklumat yang terdapat dalam laman web ini juga sentiasa dikemaskiniuntuk kemudahan pengunjung dan ini akan lebih menarik minat pengunjung untuk sentiasaberkunjung ke laman web ini.

Disebelah kanannya terdapat link untuk akses komuniti untuk memudahkan pengguna dan ia terbahagikapada dua iaitu ecomm staff dan ecomm palajar.Di laman web ini juga terdapat banyak gambar yang agak menarik mangikut bahagian dan mengikut icon.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

This entry was posted on Tuesday, October 14, 2008 at 7:30 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment