Universiti Islam Antarabangsa Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini kelihatan simple.Warna latarbelakangnya tidak menarik kerana menggunakan warna putih ia sepatutnya menggunakan warna yang sesuai dengan ciri-ciri logo UIA supayakelihatan menarik.Link untuk menu utama sangat simple dan ditepinya dibiarkan kosong.Ia memudahkan pelawat mengakses maklumat yang diperlukan.Laman web ini mempunyai link yangdibahagikan mengikut kategori.Link ini memudahkan pelajar,staf dan pengujung yang lain mendapatkan info.Di laman web ini menyediakan penggunaan dwibahasa dan memudahkan pengun memilih bahasa yany ingin dipilihnya.

Iconya menarik dan berbeza mengikut kategori.Dibahagian paling bawah terdapat maklumat mengenai UIA tarikh dikemaskini juga dipaparkan.Dibawah maklumat universiti,terdapat penerangan kepadapengguna,supaya mengunakan Mozilla Firefox dan Internet Explorer untuk mendapatkan paparan terbaik.

Selain itu,terdapat "quick link" untuk memudahkan pengguna untuk masuk kelaman web lain dania juga mempunyai kemudahan seperti search engines yang memudahkan pengujung.

Keseluruhannya laman web ini agak simple kerana tiada ciri gafik dan warna yang kurang menarik ia warna putihuntuk latar belakangnya.Sepatutnya digunakan warna yany menarik sesuai dengan logo UIA.This entry was posted on Tuesday, October 14, 2008 at 6:04 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment