Universiti Utara Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Alhamdulillah, ini merupakan komen yang terakhir.Secara keseluruhannya laman web Universiti Utara Malaysia juga kelihatan menarik.Rekabentuk banner yang menarik dan penyesuaian warna juga kelihatan lebih bercirikan kepada warna korporat dan mampu menarik minat pengunjung.Banner ini menggunakan teknik flash yang menyebabkan banner ini
nampak cantik dan menarik.

Laman web UUM juga menyediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris ini untuk memudahkan penggunamemilh bahasa yang difahami dan mengetahui apa yang terkandung dalam laman web ini.Disamping itu,pada sebelah kanan laman web ini disediakan enjin carian untuk memberi kemudahan kepada pengguna mencari maklumat.

Link diletakkan dibawah enjin carian untuk kemudahan pengguna mengakses maklumat yang diperlukan.Manakala,dibahagian tengah pula,terdapat kolum berita,acara dan pengumuman untuk pelajar dan staff.Setiap kandungandalam kolum tersebut setiasa dikemaskini untuk kemudahan pengunjung khususnya pelajar UUM.KesimpulannyaLaman web ini tidaklah begitu membosankan dan pihak UUM boleh lagi upgrade supaya nampak lebih baik dan cantik lagi
pada masa depan.

Universiti Teknologi Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Pada pandangan secara kerseluruhan,laman web Universiti Teknologi Malaysia ini agak menarik dan bagus.Tetapi warna banner kelihatan tidak bercirikan kepada warna logo dan kelihatan agak kurang menarik.Link utama disediakan untukkemudahan pengunjung di sebelah kiri.Laman web ini menyediakan enjin carian untuk memberi kemudahan kepada pengguna mencari maklumat mengenai UTM.

Dibawah banner terdapat link-link mengenai UTM.Untuk, yang menarik mengenai laman web ini,gambar terbaru berkaitanpencapaian UTM diletakkan di sebelah kanan.Di bawah kolum berita UTM,terdapat icon yang boleh diklik oleh pengguna.Kandungan dalam laman web ini disusun dengan kemas dan tidak bercampur aduk.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web UTHM sangat menarik dan membuatkan pengguna tidak bosan. Banner laman web ini kelihatan agak menarik dengan penyesuaian warna yang sesuai dan mengikut warna logo.Laman web ini ialah ia diaplikasikandengan teknik flash.Ia juga menarik perhatian pengunjung.Warna yang digunakan juga agak sekata.

Pada bahagian atas,terdapat kemudahan enjin carian,site map.Laman web UTHM juga mesra pengguna.Ia menyediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris ini kerana untuk memudahkan pengguna untuk memilih bahasa yang difahaminya. Pada sebelah kiri juga terdapat icon-icon yang berbeza mengikut link-link tertentu. Ia ini mampu menarik pengunjung untuk klik pada icon tersebut,seterusnya menjadikan laman web ini lebih menarik.Dibahagian tengahpula terdapat kolum berita dan info.Semua kandungan berita sentiasa dikemaskini.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.Universiti Teknikal Melaka  

Posted by superbike_mie berkata : in

Interface laman web UTEM kelihatan menarik dan simple. Disebelah atas terdapat quick links untuk memudahkan penggunaSetiap Link untuk UTEM mempunyai icon yang menarik.Banner laman web UTEM agak simple.Warna merah tidak digunakan dengan sepenuhnya.

Kelemahannya laman web ini tidak menyediakan kemudahan dwibahasa dan enjin carian, jadi susah untuk pengguna untukmemahami dan mencari maklumat mengenai UTEM.Layout laman web UTEM terlalu simple.Tetapi setiap isikandungan disusun dan tidak bercampur aduk.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Sains Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Interface laman web Universiti Sains Malaysia kelihatan agak menarik.Banner USM agak menarik dan disesuaikandengan warna logo,tetapi Warna yang digunakan hanya disekata pada bahgian banner.Tetapi di bahagian bawahbanner nampak sangat padat.

Laman web USM juga menyediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris ini untuk memudahkan penggunauntuk memilih bahasa yang dikehendakinya.Laman web ini juga menyediakan enjin carian untuk memberi kemudahan kepada pengguna mencari maklumat.Tetapi ia diletakkan dibahagian bawah sebelah kiri laman web.Enjin carian sebaiknya diletakkandibahagian atas.

Pada bahagian tengah pula,terdapat berita dan info terkini mengenai USM.Semua kandungan berita sentiasadikemaskini untuk kemudahan pengguna.Kesimpulannya laman web ini nampak sangat padat dan akan membuatkan penggunaberasa sangat bosan,oleh sebab itu,pihak USM patut meningkatkan lagi laman web ini pada masa akan datang supaya pengguna tidak akan berasa bosan.

Universiti Sains Islam Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Interface laman web Universiti Sains Islam Malaysia juga kelihatan menarik. Banner sangat cantikwarna juga kelihatan lebih bercirikan kepada warna logo dan mampu menarik minat pengunjung.Ini akan membuatkan pengunjung tidak jemu untuk melihat laman wen ini. Apa yang menarik mengenai laman web ini ialah,terdapat link yang diaplikasikan dengan teknik flash.

Laman web USIM juga menyediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa Melayu danInggeris ini memudahkan pengguna untuk memilih bahasa yang difahami.Selain itu juga, terdapat kemudahan enjin carian untuk pengguna mencari maklumat mengenai USIM.

Dibawah banner pula terdapat gambar-gambar yang mewakili link mengikut kategori tertentu.Pada bahagian tengah sebelah kiri,terdapat link untuk Aplikasi Permohonan Online.Laman web USIMjuga mempunyai link untuk muaturun borang.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Perguruan Sultan Idris  

Posted by superbike_mie berkata : in

Interface laman web Universiti Pendidikan Sultan Idris kelihatan simple.Banner laman webini juga kelihatan menarik dengan pengunaan warna yang agak sekata dengan warna background.Pada bahagian bawah banner,terdapat link yang disediakan untuk kemudahan pengunjung.Laman web ini menyediakan enjin carian untukmemberi kemudahan kepada pengguna mencari maklumat.

Tetapi dibahagian bawah banner nampak terlalu padat, sekali pandang kita tidak nampak atau perasan terdapatlink-link UPSI, selain itu juga laman web uPSI tidak menyediakan kemudahan dwibahasa.Pada sebelah kiri,terdapat link untuk tajuk-tajuk berita dan event yang berkaitan dengan UPSI.Semua kanduangan berita ini sentiasa di kemaskini.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangunweb site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.Kesimpulannya pihak UPSI mesti upgrade lagi laman web tersebut supaya nampak lebih menarik.

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Keseluruhan laman web Universiti Pertahanan Nasional Malaysia kelihatan simple dan agak membosankan.Tetapi rekabentuk banner laman web ini kelihatan menarik kerana menggunakan teknik anamasi flash dan mampu menarik perhatian pengunjung.Pada bahagian atas sebelah kiri,terdapat link yang bertujuanuntuk membantu pengunjung untuk menyemak keputusan untuk masuk ke UPNM.

Disebelah kiri terdapat link-link mengenai UPNM dan disusun mengikut bahagian. Kelemahan yangterdapat pada UPNM ialah tiada kemudahan dwibahasa dan enjin carian yang menyusahkan pengguna untuk mengetahui UPNM.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamatemail pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini. Kesimpulannya pihak UPNM mesti upgade lagi laman web tersebut supaya nampak lebih menarik.

Universiti Putra Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Putra Mlaysia sangat menarik dan membuatkan pengguna tidak bosan ini keranaweb ini juga turut menggunakan saiz tulisan text yang sesuai selain penggunaan gabungan warna antarawarna merah dan juga hitam bagi tulisan text.Disebelah atas terdapat link-link mengenai UPM.

Selain itu juga disediakan kemudahan dwibahasa untuk pengguna memilih bahasa apa yang dikehendaki danmemudahkan pengguna.Enjin carian disertakan juga untuk memudahkan pengguna mencari maklumat mengenai UPM.

Rekabentuk dan penyesuaian warna kelihatan lebih bercirikan kepada warna logo dan mampu menarik minatpengunjung.Banner laman web ini juga kelihatan menarik.Dibahagian tengahlaman web ini diletakkan berita dan info terkini mengenai UPM dan ia sentiasa dikemaskini.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Malaysia Perlis  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Malaysia Perlis juga kelihatan menarik dan pengguna tidak bosan ini keranaweb ini juga turut menggunakan saiz tulisan text yang sesuai selain penggunaan gabungan warna antarawarna biru dan juga hitam bagi tulisan text.Disebelah atas terdapat lini-link mengenai UNIMEP.Selain itu jga disediakan kemudahan banyak bahasa untuk pengguna memilih bahasa apa yang dikehendaki dan memudahkan pengguna.Turut disediakan enjin carian untuk memudahkan pengguna mencari maklumat.

Banner juga kelihatan lebih bercirikan kepada warna logo dan mampu menarik minat pengunjung.Terdapat link yang utama pada bahagian banner untuk membantu pengguna memahami dan mengakses maklumat maklumat yang dikehendaki.Ia juga memberi kemudahan kepada pengunjung laman web ini.

Disebelah kiri terdapat banyak icon-icon, seterusnya menjadikan laman web inilebih menarik.Di bawahnya pula terdapat link untuk muaturun borang.Dibawah link muaturun borangterdapat info waktu solat.Ia memudahkan pengujung untuk mengetahui waktu solat pada hari tersebut.Manakala bahagian bawah sebelah kiri pula terdapat link untuk pengguna memberi maklumbalas.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Malaysia Sarawak  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Malaysia Sarawak sangat menarik dan membuatkan pengguna tidak bosan ini keranaweb ini juga turut menggunakan saiz tulisan text yang sesuai selain penggunaan gabungan warna antarawarna biru dan juga hitam bagi tulisan text.Disebelah bawah logo terdapat lini-link mengenai UNIMAS.

Rekabentuk banner laman web UNIMAS kelihatan menarik.Warna yang digunakan juga sesuai mampu menarikminat pengunjung.Warna yang digunakan juga agak sekata dengan warna putih yang digunakan pada background.Kelemahan laman web UNIMAS ialah tidak menyediakan kemudahan dwibahasa da menyusahkan pengguna untukmemahami ape yang ada pada laman web UNIMAS.selain itu juga enjin carian tiada dalam laman web tersebut.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web siteini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini. Kesimpulannya pihak UNIMAS mesti upgade lagi laman web tersebut supaya nampak lebih menarik.

Universiti Malaysia Terengganu  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Malaysia Terengganu sangat menarik dan membuatkan pengguna tidak bosan Banner laman web ini kelihatan agak menarik dengan penyesuaian warna yang sesuai.Pada bahagian atas,terdapat kemudahan enjin carian,site map da kemudahan dwibahasa turut disertakan untuk memudahkan pengguna.

Antara aplikasi yang diterapkan dalam laman web ini ialah dari sudutpersembahan paparan kandungan laman web ini iaitu penggunaan saiztext yang sesuai,penggunaan gabungan warna yang baik.Pemilihan warna sebeginipenting dan bagus untuk paparan kepada pengguna kerana ia tidak memberikan kesan atau konflik kepada pengguna contohnya seperti tidakmenyakitkan atau menyukarkan pandangan mata pengguna untuk melihatpaparan web site ini.

Selain itu juga, susunan layout tersusun dan kolum terbahagi kepada tiga dan maklumat tidak bercampuraduk.Maklumat yang terdapat dalam laman web ini juga sentiasa dikemaskini untuk kemudahan pengunjung dan ini akan pengunjung untuk sentiasaberkunjung ke laman web ini.

Selain itu UMT menyediakan imej maya yang sangat menarik dan kita seolah-olah berada di UMT.Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Malaysia Sabah  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Malaysia Sabah sangat menarik dan membuatkan pengguna tidak bosan ini keranaweb ini juga turut menggunakan saiz tulisan text yang sesuai selain penggunaan gabungan warna antarawarna biru dan juga kelabu bagi tulisan text.Disebelah atas terdapat lini-link mengenai UMS.Selain itu jga disediakan kemudahan dwibahasa untuk pengguna memilih bahasa apa yang dikehendaki dan memudahkan pengguna.

Pada bahagian tengah,terdapat kolum main link yang bertujuan untuk memudahkan pengguna mendapatkanmaklumat.Ia dibahagikan kepada tiga kolum untuk mengelakkan dari bercampur aduk. Selain itu,ia juga mempunyaikemudahan seperti search engines untuk memudahkan pengguna mencari maklumat yang dikehendaki.Selain itu,susunanbahan dan kandungan dibahagikan mengikut tajuk supaya tidak kelihatan bercampuraduk.Maklumat yang terdapatdalam laman web ini juga sentiasa dikemaskini untuk kemudahan pengunjung.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini. Kesimpulannya pihak UMS mesti upgade lagi laman web tersebut supaya nampaklebih menarik.

Universiti Malaysia Pahang  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Malaysia Pahang sangat menarik dan membuatkan pengguna tidak bosan ini keranaweb ini juga turutmenggunakan saiz tulisan text yang sesuai selain penggunaan gabungan warna antarawarna biru dan juga hitam bagi tulisan text.Disebelah atas terdapat lini-link mengenai UMP.Selain itu jga disediakan kemudahan dwibahasa untuk pengguna memilih bahasa apa yang dikehendaki dan memudahkanpengguna.

Dibawah link UMP terdapat banner yang menarik untuk dilihat dan ia berkait UMP atau ciri-ciri UMPyang menampakkan kelainan berbanding dengan laman web IPTA-IPTA lain.Kemudahan enjin carian jugadisediakan untuk kemudahan pengguna untuk mencari tentang UMP.laman web ini juga menyediakan link yang lebih spesifik di sebelah kiridan kanan.Sebagai contoh,di sebelah kiri disediakan link untukbahagian pengenalan,akademik,navigasi dan pengumuman.

Selain itu,susunan bahan dan kandungan dibahagikan mengikut tajuk supaya tidakkelihatan bercampuraduk.Maklumat yang terdapat dalam laman web ini juga sentiasa dikemaskiniuntuk kemudahan pengunjung dan ini akan lebih menarik minat pengunjung untuk sentiasaberkunjung ke laman web ini.

Disebelah kanannya terdapat link untuk akses komuniti untuk memudahkan pengguna dan ia terbahagikapada dua iaitu ecomm staff dan ecomm palajar.Di laman web ini juga terdapat banyak gambar yang agak menarik mangikut bahagian dan mengikut icon.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Malaysia Kelantan  

Posted by superbike_mie berkata : in

Pada pandangan secara kerseluruhan,laman web Universiti Malaysia Kelantan ini agak menarik dan bagus.warnanyasesuai dengan tema dan logo UMK sendiri.Setiap ruang dalam web UMK penuh dan teraah kapada satu warna sahaja.Dibawah banner terdapat link-link mengenai UMK.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Tetapi link utama yang berada ditengah-tengah tidak menarik kerana nampak agak serabut dengan jarak yang dekat-dekat.Link-link tersebut patut diletakkan icon-icon yang menariksupaya memudahkan pengguna,yang bagus mengenai link ini adalah kerana dibahagi mengikut bahagian.

Kelemahan yang terdapat pada laman web UMK ialah tiada atau tidak menyediakan kemuahan dwibahasa, ini menyusakan penggunaantarabangsa untuk memahami apa yang ada di laman web UMK.Selain itu juga UMK tidak menyediakan enjin carian, jadi susah untuk pengguna untuk mencari sesuatu maklumat.Keimpulannya pihak UMK patuk upgrade laman web ini supaya lebih ramaipengguna masuk ke laman web UMK dengan meletakkan flash.

Universiti Malaya  

Posted by superbike_mie berkata : in

Pada pandangan secara kerseluruhan,laman web Universiti Malaya ini agak menarik dan bagus.Ini kerana tema warna latar belakangnya sama dan ia nampak menarik.Selain itu juga UM ketengahkan dengan teknik animasi yang menarik dan terdapat gambar dibahagian kanan laman web tersebut dan merupakan research UM sendiri.selain itu, terdapatjuga kemudahan dwibahasa iaitu bahasa melayu dan inggeris untuk memudahkan pengguna untuk faham.Dibahagian atasterdapa banyak link-link tentang UM.

Selain itu,web ini juga turutmenggunakan saiz tulisan text yang sesuai selain penggunaan gabungan warna antara warna biru dan juga sedikit hitam bagi tulisan text.Dari sudut kedudukan isi kandungan dalam web site ini pula,position-position kandungan maklumat diletakkan di kedudukan yang sesuai bertepatan dengan priority maklumat itu masing-masing.

Laman web UM juga mesra pengguna.Ia menyediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa
Melayu danInggeris.Pengguna cuma perlu klik pada link yang disediakan pada bahagian atas untuk memilih bahasa yangdikehendaki.Laman web ini juga menyediakan enjin carian untuk memberi kemudahan kepada pengguna mencarimaklumat.Laman web ini juga menyediakan link untuk kemudahan pengunjung.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web siteini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini. Kesimpulannya pihak UM mesti upgade lagi laman web tersebut supaya nampaklebih menarik.

Universiti Kebangsaan Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Kebangsaan Malaysia juga kelihatan simple tetapi menarik.ini kerana wrna mengikut tema atau logo UKMitu sendiri. Apa yang menarik bagi saya ialah disebelah atas kanan terdapat gambar bunga raya iaitu bunga kebangssan merupakan icon untuk UKM sendiri dan ia nampak cantik.Pada sebelah kiri terdapat link yang disediakan untuk kemudahan pengunjung.Laman web ini menyediakan enjin carian untuk memberi kemudahan kepada pengguna mencari maklumat.

Selain itu juga UKM menediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris, Jadi pengguna boleh memilih bahasa apa yang dikehendakinya.Terdapat juga hari, tarikh dan masa untuk pengguna tahu sekarang pukul berapa.Pada sebelah kanan,terdapat galeri foto dan juga berita-berita terkini mengenai UKM dan semuanya di kemaskini.

Icon pada bahagian bawah berbeza mengikut bahagian masins-masing dan ia amat menarik perhatian pengguna dan tidak mendatangkankepuasan dengan icon yang sama untuk setiap bahagian.Di bahagian bawah jga terdapat link-link dan lnk itu berbeza-beza mengikut bahagian juga.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web siteini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini. Kesimpulannya pihak UKM mesti upgade lagi laman web tersebut supaya nampak lebih menarik.

Universiti Darul Iman Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Interface laman web Universiti Darul Iman Malaysia kurang menarik dan kelihatan amat simple.Disamping itu juga laman web ini tdak menyediakan pilihan bahasa hanya bahasa melayu.Dikiri dan kanan laman web ini kosong dan hanya tertumpu dibahagian tengah sahaja.

Tiada penggunaan grafik,laman web ini tidak menggunakan langsung.Jadi,kelihatan biasa dan tidak menarik dan menyebabkanpengguna barasa bosan ini kerana i kelihatan kaku dan tidak menarik perhatian.

Disamping itu juga,laman web ini beritnya sama sahaja maksudnya berita aru tidak dikemaskini jadi ia nampak kosong dengancerita yang sama sahaja.Pihak UDM sepatutnya menyediakan satu forum untuk pelajar sepertimana universiti lain.

Link hanya tertumpu dibahagian tengah sahaja.Sepatutnya link berita patut diletakkan pada bahagian tepi.Di tengahnya pula maklumat UDM dan sbagainya jangan tertumpu pada bahagian tengah sahaja. Kesimpulannya laman web UDM simple dan agak membosankanpihak UDM sepatutnya upgrade dengan pertunjukan grafik yang canggih.

Universiti Teknologi Mara  

Posted by superbike_mie berkata : in

Pada pandangan secara kerseluruhan,laman web UITM ini agak menarik dan bagus.Ini kerana banyak ciri-ciri dan warnanyabertemakan warna logo UITM sendiri biapun bagkgroundnya warna putih tetapi sesuai dengan warna font.Laman web ini menggunakan atau diaplikasikan dengan teknik flash untuk membuatnya lebih menarik.

Pengunaan dikiri dan kanannya sangat bagus ini karena tidak dibiarkan kosong setiap ruang dipenuhi.Semua berita letak dibahagian kanan dan tidak diletak di tengah-tengah.Dikirinya terdapat icon-icon yang menarik mengikut bahagian, disamping itu juga di icon itu terdapat sedikit maklumat.Tetapi nampaknya icon tidak disusundengan baik dan tidak kelihatan kemas.
Di laman web ini tidak menyediakan dwibahasa dan laman web ini juga tidak menyediakanenjin carian.Enjin carian sepatutnya disediakan untuk memberi kemudahan kepada pengguna mencari maklumat.

Keseluruhannya nampak simple tetapi nampak sangat sesuai dengan tema warna logo UITM sendiri.Pihak UITM patut upgardelaman web nin supaya kelihatan lebih hebat lagi.

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini kelihatan simple.Warna latarbelakangnya tidak menarik kerana menggunakan warna putih ia sepatutnya menggunakan warna yang sesuai dengan ciri-ciri logo UIA supayakelihatan menarik.Link untuk menu utama sangat simple dan ditepinya dibiarkan kosong.Ia memudahkan pelawat mengakses maklumat yang diperlukan.Laman web ini mempunyai link yangdibahagikan mengikut kategori.Link ini memudahkan pelajar,staf dan pengujung yang lain mendapatkan info.Di laman web ini menyediakan penggunaan dwibahasa dan memudahkan pengun memilih bahasa yany ingin dipilihnya.

Iconya menarik dan berbeza mengikut kategori.Dibahagian paling bawah terdapat maklumat mengenai UIA tarikh dikemaskini juga dipaparkan.Dibawah maklumat universiti,terdapat penerangan kepadapengguna,supaya mengunakan Mozilla Firefox dan Internet Explorer untuk mendapatkan paparan terbaik.

Selain itu,terdapat "quick link" untuk memudahkan pengguna untuk masuk kelaman web lain dania juga mempunyai kemudahan seperti search engines yang memudahkan pengujung.

Keseluruhannya laman web ini agak simple kerana tiada ciri gafik dan warna yang kurang menarik ia warna putihuntuk latar belakangnya.Sepatutnya digunakan warna yany menarik sesuai dengan logo UIA.Teke-Teki Power  

Posted by superbike_mie berkata :

Dalam Banyak2 air,air apa yg paling berani?Ha.Ha.Ape bende tu?! Kalau nak tahu, jawapan yg sebenarnye ialah airterjun..sebab dia berani terjun!!!! Ha!!! Ha!!! Ha!!!!!

Banyak- banyak binatang…binatang apa keluar haid…jwpn: kura-kura..ala tu pun tak tahu…keluar HEAD….tak paham jugak.ala kepala le..

Dlm bnyk2 binatang….. bntg ape yg bertelur dan beranak…..kira 2 alam laniiii….. ha jwp2…. …siput babilaaaaa…..ye la siput bertelur…babi beranak….

Kalau anda ni semuanya pandaiiii cuba teka, banyak-banyak sungai, sungai apa yang paling berat?Jawapannya ialah Sungai Besi…Ha…ha…ha…

Kereta dengan motor, mana lebih tua?jawapannya adalah motor,sebab motor pakai tongkat…
Dlm banyak- banyak pokok,pokok apa yg baik hati?jwpn dia pokok pisang sebab dia keluarkan jantung dia.

Ni dia satu lagi teka teki dari aku..huruf jawi apa yang ada angin…huruf TA dan YA laa… kan jadi TAYAR tu

kasut apa yang paling keras?Kasut batu..salah maa.. kasut BATA laaaa…muhahaha..lawak ka?

Sebuah bas telah berhenti secara mendadak kerana hampir terlanggarseekor katak.apakah yang akan turun dahulu selepas pemandu itu behenti?jawapannya ialah meter bas tulah

Antara huruf A hingga Z,banyak-banyak huruf tu..mane huruf yang boleh kahwin …ahhh sape dapat jawab????jawapannya ialah…huruf i ngan u lerrr..hehehehehe.nih antarapasangan bercinta lerrr ..hehehehe

Kalau korang pandai math, 5 orang cina tolak 3 orang india , jadi apa?orang india tu jatuh lah…. keh keh keh!!!

Ada 3 biji limau kendian di bahagi kepada 3 bahagian..lepas tu dibagi pulak pada 3 org..baper seorang dapat ?…kes kes kes kes korang mesti lemah IQ kan ..jawapannya sorang dapat sebiji limau ler..sbb sama gak ko potong atautak…hehehhe mesti dapat sorang sebiji
benda apa kalau naik tak turun dah?jwpn dia umur la.ish…ish…

KENAPA TAYAR BELAKANG KENDERAAN SELALU BOTAK DAHULU DARIPADA TAYAR HADAPAN?SEBABNYA IALAH DIA SELALU MEMIKIRKAN KENAPA DIA TIDAK DAPAT MEMECUTTAYAR HADAPAN

cuba teka, mouse komputer , jantan ke betina?jawapannye betina ler..pasal dia pakai pad.hehe
Ada sekor gajah dan sekor kancil,berjalan2 dalam hutan.Suatu ketika,mereka terjumpa sebuah titi. Semasa kancil menaiki titi tersebut, titi tersebut runtuh.Kancil telah patah kaki. Gajah pula patah………Gajah patah apa rasanya ya???? Gajah PATAH BALIK kot!

Dalam banyak banyak lembu,lembu apa yang semua petani carilembu yang hilang lah . kalau tak hilang siapa lah ada masa nak kisah pasal lembu.

Hidupan apa didalam laut paling tua.jawapannya udang sebab dia sudah bongkok dan berjanggut..ha–ha–ha–ha–

Cube teka ye benda apa apabila kita berdiri dia baring, bila kita baring dia berdiri…….?jawapannye tapak kaki la……

Banyak2 ikan, ikan apa yang pemalu…jawapan nyer :ikan sardin.sebab nyer dier duduk dlm tin..

ANDAIKATA ANDA TERJUMPA MAYAT MANUSIA DAN BANGKAI HAIWAN YANG MANA SATU ANDA PERLU TUTUP DAHULU?JAWAB..JAWAB JGN TAK JAWAB..DUA-DUA..SALAHLA.. TAK TAHU..TENTULAH HIDUNG..

APAKAH BENDA YANG KITA POTONG IA TETAP AKAN PANJANG?HA JAWAPANYA MESTILAH KACANG PANJANG KAN. TAKKANLAH DAH POTONG KITA KENA PANGGIL KACANG PENDEK TAK SESUAI TAU. hehe..

Honda cBr 1000cC!!  

Posted by superbike_mie berkata :


HarleyXR1200!!!  

Posted by superbike_mie berkata :


Billet Stator Cover 1000cc  

Posted by superbike_mie berkata :


Fuyooo!!!! habis meter brader  

Posted by superbike_mie berkata :


New Superbike  

Posted by superbike_mie berkata :Blog pertamaku  

Posted by superbike_mie berkata :

aku baru siap wak blog!!!!!! aku buat pun kerana ade assignt!!! tp ni baru p'mulaan!!! TUNGGU!!!