Universiti Utara Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Alhamdulillah, ini merupakan komen yang terakhir.Secara keseluruhannya laman web Universiti Utara Malaysia juga kelihatan menarik.Rekabentuk banner yang menarik dan penyesuaian warna juga kelihatan lebih bercirikan kepada warna korporat dan mampu menarik minat pengunjung.Banner ini menggunakan teknik flash yang menyebabkan banner ini
nampak cantik dan menarik.

Laman web UUM juga menyediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris ini untuk memudahkan penggunamemilh bahasa yang difahami dan mengetahui apa yang terkandung dalam laman web ini.Disamping itu,pada sebelah kanan laman web ini disediakan enjin carian untuk memberi kemudahan kepada pengguna mencari maklumat.

Link diletakkan dibawah enjin carian untuk kemudahan pengguna mengakses maklumat yang diperlukan.Manakala,dibahagian tengah pula,terdapat kolum berita,acara dan pengumuman untuk pelajar dan staff.Setiap kandungandalam kolum tersebut setiasa dikemaskini untuk kemudahan pengunjung khususnya pelajar UUM.KesimpulannyaLaman web ini tidaklah begitu membosankan dan pihak UUM boleh lagi upgrade supaya nampak lebih baik dan cantik lagi
pada masa depan.

Universiti Teknologi Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Pada pandangan secara kerseluruhan,laman web Universiti Teknologi Malaysia ini agak menarik dan bagus.Tetapi warna banner kelihatan tidak bercirikan kepada warna logo dan kelihatan agak kurang menarik.Link utama disediakan untukkemudahan pengunjung di sebelah kiri.Laman web ini menyediakan enjin carian untuk memberi kemudahan kepada pengguna mencari maklumat mengenai UTM.

Dibawah banner terdapat link-link mengenai UTM.Untuk, yang menarik mengenai laman web ini,gambar terbaru berkaitanpencapaian UTM diletakkan di sebelah kanan.Di bawah kolum berita UTM,terdapat icon yang boleh diklik oleh pengguna.Kandungan dalam laman web ini disusun dengan kemas dan tidak bercampur aduk.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web UTHM sangat menarik dan membuatkan pengguna tidak bosan. Banner laman web ini kelihatan agak menarik dengan penyesuaian warna yang sesuai dan mengikut warna logo.Laman web ini ialah ia diaplikasikandengan teknik flash.Ia juga menarik perhatian pengunjung.Warna yang digunakan juga agak sekata.

Pada bahagian atas,terdapat kemudahan enjin carian,site map.Laman web UTHM juga mesra pengguna.Ia menyediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris ini kerana untuk memudahkan pengguna untuk memilih bahasa yang difahaminya. Pada sebelah kiri juga terdapat icon-icon yang berbeza mengikut link-link tertentu. Ia ini mampu menarik pengunjung untuk klik pada icon tersebut,seterusnya menjadikan laman web ini lebih menarik.Dibahagian tengahpula terdapat kolum berita dan info.Semua kandungan berita sentiasa dikemaskini.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.Universiti Teknikal Melaka  

Posted by superbike_mie berkata : in

Interface laman web UTEM kelihatan menarik dan simple. Disebelah atas terdapat quick links untuk memudahkan penggunaSetiap Link untuk UTEM mempunyai icon yang menarik.Banner laman web UTEM agak simple.Warna merah tidak digunakan dengan sepenuhnya.

Kelemahannya laman web ini tidak menyediakan kemudahan dwibahasa dan enjin carian, jadi susah untuk pengguna untukmemahami dan mencari maklumat mengenai UTEM.Layout laman web UTEM terlalu simple.Tetapi setiap isikandungan disusun dan tidak bercampur aduk.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Sains Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Interface laman web Universiti Sains Malaysia kelihatan agak menarik.Banner USM agak menarik dan disesuaikandengan warna logo,tetapi Warna yang digunakan hanya disekata pada bahgian banner.Tetapi di bahagian bawahbanner nampak sangat padat.

Laman web USM juga menyediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan Inggeris ini untuk memudahkan penggunauntuk memilih bahasa yang dikehendakinya.Laman web ini juga menyediakan enjin carian untuk memberi kemudahan kepada pengguna mencari maklumat.Tetapi ia diletakkan dibahagian bawah sebelah kiri laman web.Enjin carian sebaiknya diletakkandibahagian atas.

Pada bahagian tengah pula,terdapat berita dan info terkini mengenai USM.Semua kandungan berita sentiasadikemaskini untuk kemudahan pengguna.Kesimpulannya laman web ini nampak sangat padat dan akan membuatkan penggunaberasa sangat bosan,oleh sebab itu,pihak USM patut meningkatkan lagi laman web ini pada masa akan datang supaya pengguna tidak akan berasa bosan.

Universiti Sains Islam Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Interface laman web Universiti Sains Islam Malaysia juga kelihatan menarik. Banner sangat cantikwarna juga kelihatan lebih bercirikan kepada warna logo dan mampu menarik minat pengunjung.Ini akan membuatkan pengunjung tidak jemu untuk melihat laman wen ini. Apa yang menarik mengenai laman web ini ialah,terdapat link yang diaplikasikan dengan teknik flash.

Laman web USIM juga menyediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa Melayu danInggeris ini memudahkan pengguna untuk memilih bahasa yang difahami.Selain itu juga, terdapat kemudahan enjin carian untuk pengguna mencari maklumat mengenai USIM.

Dibawah banner pula terdapat gambar-gambar yang mewakili link mengikut kategori tertentu.Pada bahagian tengah sebelah kiri,terdapat link untuk Aplikasi Permohonan Online.Laman web USIMjuga mempunyai link untuk muaturun borang.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Perguruan Sultan Idris  

Posted by superbike_mie berkata : in

Interface laman web Universiti Pendidikan Sultan Idris kelihatan simple.Banner laman webini juga kelihatan menarik dengan pengunaan warna yang agak sekata dengan warna background.Pada bahagian bawah banner,terdapat link yang disediakan untuk kemudahan pengunjung.Laman web ini menyediakan enjin carian untukmemberi kemudahan kepada pengguna mencari maklumat.

Tetapi dibahagian bawah banner nampak terlalu padat, sekali pandang kita tidak nampak atau perasan terdapatlink-link UPSI, selain itu juga laman web uPSI tidak menyediakan kemudahan dwibahasa.Pada sebelah kiri,terdapat link untuk tajuk-tajuk berita dan event yang berkaitan dengan UPSI.Semua kanduangan berita ini sentiasa di kemaskini.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangunweb site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.Kesimpulannya pihak UPSI mesti upgrade lagi laman web tersebut supaya nampak lebih menarik.

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Keseluruhan laman web Universiti Pertahanan Nasional Malaysia kelihatan simple dan agak membosankan.Tetapi rekabentuk banner laman web ini kelihatan menarik kerana menggunakan teknik anamasi flash dan mampu menarik perhatian pengunjung.Pada bahagian atas sebelah kiri,terdapat link yang bertujuanuntuk membantu pengunjung untuk menyemak keputusan untuk masuk ke UPNM.

Disebelah kiri terdapat link-link mengenai UPNM dan disusun mengikut bahagian. Kelemahan yangterdapat pada UPNM ialah tiada kemudahan dwibahasa dan enjin carian yang menyusahkan pengguna untuk mengetahui UPNM.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamatemail pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini. Kesimpulannya pihak UPNM mesti upgade lagi laman web tersebut supaya nampak lebih menarik.

Universiti Putra Malaysia  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Putra Mlaysia sangat menarik dan membuatkan pengguna tidak bosan ini keranaweb ini juga turut menggunakan saiz tulisan text yang sesuai selain penggunaan gabungan warna antarawarna merah dan juga hitam bagi tulisan text.Disebelah atas terdapat link-link mengenai UPM.

Selain itu juga disediakan kemudahan dwibahasa untuk pengguna memilih bahasa apa yang dikehendaki danmemudahkan pengguna.Enjin carian disertakan juga untuk memudahkan pengguna mencari maklumat mengenai UPM.

Rekabentuk dan penyesuaian warna kelihatan lebih bercirikan kepada warna logo dan mampu menarik minatpengunjung.Banner laman web ini juga kelihatan menarik.Dibahagian tengahlaman web ini diletakkan berita dan info terkini mengenai UPM dan ia sentiasa dikemaskini.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.

Universiti Malaysia Perlis  

Posted by superbike_mie berkata : in

Laman web Universiti Malaysia Perlis juga kelihatan menarik dan pengguna tidak bosan ini keranaweb ini juga turut menggunakan saiz tulisan text yang sesuai selain penggunaan gabungan warna antarawarna biru dan juga hitam bagi tulisan text.Disebelah atas terdapat lini-link mengenai UNIMEP.Selain itu jga disediakan kemudahan banyak bahasa untuk pengguna memilih bahasa apa yang dikehendaki dan memudahkan pengguna.Turut disediakan enjin carian untuk memudahkan pengguna mencari maklumat.

Banner juga kelihatan lebih bercirikan kepada warna logo dan mampu menarik minat pengunjung.Terdapat link yang utama pada bahagian banner untuk membantu pengguna memahami dan mengakses maklumat maklumat yang dikehendaki.Ia juga memberi kemudahan kepada pengunjung laman web ini.

Disebelah kiri terdapat banyak icon-icon, seterusnya menjadikan laman web inilebih menarik.Di bawahnya pula terdapat link untuk muaturun borang.Dibawah link muaturun borangterdapat info waktu solat.Ia memudahkan pengujung untuk mengetahui waktu solat pada hari tersebut.Manakala bahagian bawah sebelah kiri pula terdapat link untuk pengguna memberi maklumbalas.

Dalam laman web ini juga,turut disertakan dengan alamat lengkap universiti ini berserta dengan alamat email pembangun web site ini untuk rujukan dan juga kemudahan kepada pengguna sekiranya mempunyai sebarang perkara yang berkaitan dengan universiti ini.